BẢNG GIÁ IMPLANT

Nha khoa Implant luôn nghiên cứu áp dụng các chính sách bảng giá Implant và hỗ trợ tối đa nhất cho bệnh nhân, đảm bảo tất cả bệnh nhân có nhu cầu điều trị đều có thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Khi thực hiện điều trị tại trung tâm, ngoài chất lượng diều trị ở mức tốt nhất, bệnh nhân còn được hỗ trợ rất nhiều chi phí và chế độ bảo hành ở mức tốt nhất đối với từng trường hợp cụ thể.

Tham khảo bảng giá Implant và chế độ hỗ trợ như sau:

bảng giá nha khoa implant

bang gia nha khoa implant

Tham khảo sơ bộ các bước cơ bản trong quy trình cấy ghép răng implant như sau:

quy trinh bang gia nha khoa implant

Như vậy, với quy trình cấy ghép răng implant trên, bệnh nhân khi thực hiện tại Nha khoa Implant hầu như sẽ được miễn phí hoàn toàn ở các khâu khám tư vấn, chụp CT kiểm tra, trong quá trình cấy ghép sẽ được cấy ghép xương miễn phí và cuối cùng được tặng răng sứ để ăn nhai.

Với bảng giá cấy ghép implant và những chế độ hỗ trợ của chúng tôi, bệnh nhân sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với thực hiện ở những nơi khác.