BS. Nguyễn Vũ Đức Hiếu

GPHĐ số: 08751/HCM – GPHĐ Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sỹ Nguyễn Vũ Đức Hiếu Số CCHN: 042550/HCM – CCHN. Ngày cấp: 10/07/2018 – Sở Y Tế TP.HCM

Scroll to Top

ĐẶT LỊCH BÁC SỸ

Thời gian ưu đãi 30% còn lại

Giờ
Phút
Giây