1 bài viết được tìm thấy.
  • Nên cấy loại Implant nào

    Nên cấy loại Implant nào

    Điều kiện khả năng của mỗi người khác nhau nên việc lựa chọn những loại implant sao cho phù hợp nhất khi thực hiện cấy ghép cho răng cũng khác nhau. Vậy nên cấy loại implant nào là tốt nhất hiện nay?!
    Chat
    1