1 bài viết được tìm thấy.
  • Cấy Ghép Implant là gì?

    Cấy Ghép Implant là gì?

    Hiện nay kỹ thuật cấy ghép implant đã được cải tiến và mức độ thành công tăng lên rất nhiều. Vậy cấy ghép implant là gì? Cấy ghép implant có đau không?