1 bài viết được tìm thấy.
  • Cấy Ghép Implant loại nào tốt nhất hiện nay?

    Cấy Ghép Implant loại nào tốt nhất hiện nay?

    Cấy ghép implant loại nào tốt nhất hiện nay? Việc lựa chọn cấy ghép implant loại nào cũng ảnh hưởng khá lớn đến kết quả sau phẫu thuật. Tùy thuộc vào thời gian và điều kiện của mỗi người mà có sự lựa chọn tối ưu khác nhau.